Studnie i włazy

Budowa studni, tak jak w tym wypadku do instalowania zbiornika, może być ekonomicznie wykonana za pomocą Systemu SBH. W celu uzyskania wolnej od rozpór studni o rozpiętości 10 m, Słupy Prowadzące w środku (między płytami) zostały zamocowane do belek umieszczonych na zewnątrz za pomocą Urządzenia Mocującego SBH.

System modułowy oferuje długości płyt od 2 m do 5 m. Maksymalna głębokość wykopu dla Systemu Słupowego z Pojedynczą Prowadnicą wynosi 3,80 m, z Podwójną Prowadnicą 7,60 m, a z Potrójną Prowadnicą 10 m.

Efektywność ekonomiczna i bezpieczeństwo nie idą na kompromis. Studnia bez rozpór na osadnik piasku miała wymiary 8 x 4 na głębokości 4,80 m. Instalacja trwała jeden dzień przy użyciu koparki 24 t.

W połączeniu z Płytami Komór Dylowych można uzyskać właściwe prześwity, tak jak tutaj dla rurociągu drenażowego. Również idealne dla studni początkowych i odbiorczych przy przyłączeniu rur.
Studnia pod fundamenty ma wymiary 22 x 10 m na głębokości 6,20 m. Zainstalowano ją bezwibracyjnie wewnątrz istniejącego budynku.

Po zainstalowaniu ławy Rozpory Rolkowe podciągnięto do najwyższego możliwego położenia, tak aby uzyskać przestrzeń roboczą bez rozpór o wysokości 5,50 m.

Nawet przy najtrudniejszych warunkach gruntowych, nasz system sprawdza się skutecznie. Tutaj istniejące przeszkody usuwano ręcznie.

Dane kontaktowe

BORECKA Sp. z o.o.
ul. Borecka 10
03-034 Warszawa

NIP: 9521075100

T +48 22 780 45 75
T +48 22 780 45 70
T +48 603 179 990

e-mail: biuro@borecka.eu